Sena svetainė

BUTŲ PIRKIMO SKELBIMAS

BUTŲ PIRKIMO SKELBIMAS

Perkančioji organizacija: Rokiškio rajono savivaldybės administracija (kodas 188772248, Respublikos g. 94, 42136 Rokiškis).
Pirkimo objektas: Rokiškio mieste perkami 1 vieno kambario ir 1 dviejų kambarių butai; Obelių mieste – 1 vieno kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno kambario butas su visais komunaliniais patogumais. Butai su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), mediniuose ar karkasiniuose namuose bei butai, kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc., nebus perkami.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė būklė ir energinio naudingumo klasė.
Pirkimo dokumentus galima gauti gali gauti savivaldybės administracijoje, Respublikos g. 94, Rokiškyje, prieš tai pasiskambinę Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjos pavaduotojai Kristinai Tūskienei, mob. 8 658 13 231 arba rasti internete adresu www.rokiskis.lt naujienų skiltyje.
Informacija teikiama tel. (8 458) 52 306 , mob. 8 658 13 231, el. paštu k.tuskiene@post.rokiskis.lt.
Paraiškos pateikimo vieta: Turto valdymo ir ūkio skyrius, 618 kab., Respublikos g. 94, Rokiškyje.
Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2021 m. rugpjūčio 5 d. 10.00 val.
Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio nurodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio asmens vardas, pavardė ir telefono nr.
Pateikiami šie dokumentai:

  1. Užpildyta paraiška;
  2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
  3. Kadastro duomenų bylos kopija;
  4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
  5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo (jei paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas nuosavybės teise priklauso keliems asmenims).

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 2021 m. rugpjūčio 5 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  savivaldybės administracijos 8 aukšto salėje, Respublikos g. 94, Rokiškyje.