Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

JAU PASKELBTI LIFE 2022 KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

Gegužės 17 d. Europos Komisija paskelbė programos LIFE 2022 kvietimą teikti projektų paraiškas. Šiemet gamtos ir biologinės įvairovės (242 mln. eurų), žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės (158 mln. eurų), klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos (99 mln. eurų) ir perėjimo prie švarios energijos projektams (98 mln. eurų) skirta 598 mln. eurų. LIFE paraiškas gali pateikti bet kuris Europos Sąjungoje registruotas juridinis asmuo.

Bendrasis programos LIFE tikslas – padėti pereiti prie tvarios, žiedinės, energiją efektyviai vartojančios, atsinaujinančiąja energija grindžiamos, neutralaus poveikio klimatui ir klimato kaitos poveikiui atsparios ekonomikos, kad būtų saugoma, atkuriama ir gerinama aplinkos, įskaitant orą, vandenį ir dirvožemį, kokybė, ir sustabdyti biologinės įvairovės nykimą bei tą įvairovę didinti, taip pat spręsti ekosistemų nykimo klausimus, be kita ko, remiant tinklo „Natura 2000“ įgyvendinimą ir valdymą, ir taip prisidėti prie darnaus vystymosi.

Gamta ir biologinė įvairovė išlieka LIFE programos pagrindiniu prioritetu, tačiau bus finansuojami visų šiuo metu Europai aktualių aplinkosaugos, klimato ir net švariosios energetikos iššūkių sprendimai. LIFE programa taip pat finansuoja inovatyvius sprendimus, skatina žiedinę ekonomiką.

Šiais metais visos standartinių veiksmų projektų paraiškos bus vertinamos vienu etapu, t. y. pareiškėjai iš karto pateiks išsamias paraiškas. Žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės, gamtos ir biologinės įvairovės, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos paprogramių standartiniai veiksmų projektų paraiškų pateikimo terminas – 2022 m. spalio 4 d.

Daugiau informacijos:

https://www.apva.lt/jau-paskelbti-life-2022-kvietimai-teikti-paraiskas/