Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad Duokiškio motorinio malūno (u.k. 2284) individualus apsaugos reglamentas 2019-03-20 Nr. IRPS-17, patvirtintas Departamento Panevėžio skyriaus vedėjo tvirtinimo aktu 2019-03-20 Nr. IRPS-18, pripažintas netekusiu galios Departamento direktoriaus 2021-08-24 įsakymu Nr. Į-221 “Dėl motorinio malūno, u.k. 2284, Rokiškio rajono sav., Kamajų Sen., Duokiškio mstl., Bedugnio g. 16, individualaus apsaugos reglamento 2019-03-20 Nr. IRPS-17 pripažinimo netekusiu galios” . Įsakymas registruotas Kultūros vertybių registre http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search