Sena svetainė

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad Duokiškio motorinio malūno (u.k. 2284) individualus apsaugos reglamentas 2019-03-20 Nr. IRPS-17, patvirtintas Departamento Panevėžio skyriaus vedėjo tvirtinimo aktu 2019-03-20 Nr. IRPS-18, pripažintas netekusiu galios Departamento direktoriaus 2021-08-24 įsakymu Nr. Į-221 “Dėl motorinio malūno, u.k. 2284, Rokiškio rajono sav., Kamajų Sen., Duokiškio mstl., Bedugnio g. 16, individualaus apsaugos reglamento 2019-03-20 Nr. IRPS-17 pripažinimo netekusiu galios” . Įsakymas registruotas Kultūros vertybių registre http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search