Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Kvietimas netechnologinėms inovacijoms

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą.
Remiama veikla: netechnologinių inovacijų plėtros skatinimas, finansuojant investicijas į prekės ženklų, įmonės proceso (išskyrus skaitmeninių technologijų diegimą), dizaino ir organizacines inovacijas, ypač tvarių ir didinančių MVĮ integraciją į tarptautines vertės grandines verslo modelių plėtrą.
Galimi pareiškėjai – MVĮ
Projekto partneriai – negalimi.
Pareiškėjo tipas – privatus sektorius.
Maksimali finansavimo suma – 140 000€
Finansavimo intensyvumas – iki 70%
Paraiškas galima teikti iki 2024 m. vasario 29 d.
Daugiau informacijos:
https://www.esinvesticijos.lt/kvietimai/netechnologines-inovacijos