Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO, SKLAIDOS IR ATGAIVINIMO PROJEKTŲ RĖMIMO BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKA

Tvarkos aprašas patvirtintas Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2023-12-23 tarybos sprendimu Nr.262 ,,Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo programos rėmimo Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“

PARAIŠKOS PRIIMAMOS 2024-03-20 – 2024-04-20

Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo programai iš rajono biudžeto skirta-3000 Eurų, iš jų bus finansuojama- vizualinių priemonių kūrimas-stendai, plakatai, ženklai, vaizdo, garso, informavimo priemonių sukūrimas (išskyrus interneto svetainių sukūrimą), istorinės edukacinės programos, parodos, žygiai ir kt., siejama su mūsų krašto kultūros paveldu, jo apsauga, atgaivinimu, pažinimu.  

 

Kviečiame teikti paraiškas viena iš temų „Kultūros paveldas: ryšiai, įtakos, keliai“ – Europos paveldo dienų tema 2024 metais- tai  veiklos, kuriant, vystant pažintinį-turistinį kultūros paveldą, UNESCO pasaulio paveldo pažinimo ir populiarinimo iniciatyvos.

Išlaidų rūšys:

  1. paslaugų įsigijimo išlaidos (sklaidos kūrimo, įrengimo, maketavimo, gamybos transporto, technikos nuomos);
  2. prekių įsigijimo išlaidos (projekto tikslams pasiekti būtinos prekės, priemonės kurių vieneto kaina ne didesnė kaip patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-06-10 nutarimu Nr.564.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS: Paraiška turi būti užpildyta ir pateikiama elektroniniu būdu arba tiesiogiai, paraiška užpildoma kaip nurodyta paraiškos formoje su priedais, pasirašyta pateikiama adresu: Sąjūdžio a.1, Rokiškio m. arba el. paštu savivaldybe@rokiskis.lt.

PARAIŠKAS VERTINA: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-02-28 įsakymu Nr. AV-123 sudaryta vertinimo komisija.

Pateikimo data ir registravimo eilė įtakos paraiškų vertinimui neturi.

Maloniai kviečiame konsultuotis el. paštu [email protected] , telefonu +370 620 31914.