Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

RAJONO NVO IR BĮ KVIEČIAME KREIPTIS DĖL PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO

Rokiškio rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2023-04-27 sprendimu nr. TS-142 patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės tikslinės paskirties lėšų naudojimo Europos ir kitų fondų projektų daliniam finansavimui tvarkos aprašu, skelbia nuo 2024 m. balandžio 2 d. iki 2024 m. balandžio 12 d. kvietimą teikti paraiškas savivaldybės Tikslinės paskirties lėšoms, skirtoms įvairių rajono organizacijų, gavusių Europos ir kitų fondų finansavimą savo teiktiems projektams, kurių bendra vertė neviršija 15 tūkst. Eur, iš dalies finansuoti.
Galimi pareiškėjai – Rokiškio rajono savivaldybės biudžetinės, viešosios įstaigos, rajone registruotos ir veikiančios bendruomenės bei kitos nevyriausybinės organizacijos.
Pareiškėjai gali teikti paraiškas dėl savo teiktų ir gavusių finansavimą iš Europos ar kitų fondų bei programų projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės lėšų (jei nėra galimybės gauti kito dalinio finansavimo ir jei projektui neskiriamas dalinis finansavimas iš kitų savivaldybės asignavimų) projektų įgyvendinimui.
Remiantis patvirtintu lėšų naudojimo tvarkos aprašu (Aprašas pridedama), Tikslinės paskirties lėšos negali būti naudojamos projekto įgyvendinimui reikalingų apyvartinių lėšų finansavimui kaip grąžintina subsidija.

Pareiškėjai nuo 2024 m. balandžio 2 d. iki 2024 m. balandžio 12 d. (imtinai) 12 val. teikia Rokiškio r. savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriui paraiškas tiesiogiai (Sąjūdžio a. 1, Rokiškis, 610 kabinetas) arba atsiunčia el.paštu verslas@rokiskis.lt pasirašytos ir antspauduotos skanuotos PDF formatu paraiškos su priedais versiją , nurodant adresatu Strateginio planavimo ir investicijų skyrių) (paraiškos forma pridedama) su visais pridedamais dokumentais.
Atkreipiame pareiškėjų dėmesį į pasikeitusią paraiškos formą ir paraiškų vertinimo kriterijus.

Išsamesnę informaciją ar konsultacijas paraiškų teikimo klausimais teikia Rokiškio r. savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Jurgita Blaževičiūtė, tel.: +370 68231753, el.p.: verslas@rokiskis.lt