Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia nekilnojamojo turto viešą nuomos konkursą:

5 metams su galimybe pratęsti sutartį ne ilgiau kaip 10 metų laikotarpiui ne daugiau kaip 20,00 kv. m, po 1 kv. m ant pastato – administracinio pastato stogo, žymėjimas plane 1B8p, unikalus Nr. 7397-3001-8018, Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Turto naudojimo paskirtis – ryšio priemonėms montuoti.

Pradinis nuompinigių dydis – 4,11 Eur už 1 kv. m mėnesiui.

Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka visus mokesčius, susijusius su išsinuomotu turtu bei atsiskaito už juos: elektrą (atsižvelgiant į sumontuotos ryšio įrangos maksimalią galią ir elektros energijos 1kwh kainą) bei patalpų apsaugą (proporcingai naudojamų patalpų plotui), už kitas paslaugas – tiesiogiai paslaugų tiekėjui.

Papildoma informacija: ant vieno ryšio priemonės stovo ar laikiklio galima montuoti tik vieną anteną ar kitą ryšio priemonę (įrenginį). Nemontuoti papildomų įrenginių ant sumontuotų antenų

Dėl papildomos informacijos apie turto apžiūrą kreiptis į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausiąją specialistę Kristiną Tūskienę, tel. Nr. (8 458) 52 306, (8 658) 13231, k.tuskiene@post.rokiskis.lt.

Pradinį įnašas 12.33 Eur × norimo išsinuomoti kvadratų skaičiaus pervesti į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos a.s. Nr. LT95 7300 0100 0257 7091, „Swedbank“, AB.

Su nekilnojamojo turto nuomos sutarties projektu galima susipažinti https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cf416b10205611eca51399bc661f78e7.

Viešas turto nuomos konkursas vykdomas tiesiogiai. Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – nuo 2021 m. spalio 12 d. 8.00 val. iki 2021 m. lapkričio 3 d. 18:00 val.

Paraiškos pateikimo vieta: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 94, Rokiškis, įmesti į pašto dėžutę, esančią šalia klientų aptarnavimo įėjimo, atvykus įteikti paraišką papildomai informuoti Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausiąją specialistę Kristiną Tūskienę, tel. (8 658) 13231, k.tuskiene@post.rokiskis.lt.

Užklijuotame voke, ant kurio nurodomas konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, elektroninis paštas (jeigu konkurso dalyvis jį turi), turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“, turi būti pateikti šie dokumentai:

  1. laisvos formos arba Savivaldybės nustatytos formos paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
  2. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;
  3. pasiūlymas, kuriame nurodytas konkretus turto nuompinigių dydis;
  4. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;
  5. finansų įstaigos išduoto dokumento, patvirtinančio, kad pradinis įnašas sumokėtas, kopija.
  6. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;
  7. dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešojo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą

Vokų plėšimas vykdyti 2021 m. lapkričio 4 d. 11.00 val. 8 aukšto salėje.