Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ DĖMESIUI

Vadovaujantis Rokiškio  rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-172 patvirtintų Rokiškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų 9 punktu, savivaldybės administracija organizuoja 5 Rokiškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų (toliau – BO)  atstovų atranką į BO tarybą.  Juridinį statusą turinčios BO raštu pasiūlo po vieną atstovą. Jeigu pasiūloma daugiau asmenų, organizuojamas BO atstovų susirinkimas, kurio metu balsavimo būdu išrenkami 5 BO atstovai į BO tarybą.

Kandidatus į BO tarybą prašome siūlyti iki 2022 m. birželio 3 d., pasiūlymus siunčiant raštu Rokiškio rajono savivaldybės administracijai arba pateikti skenuotą raštą elektroninėmis priemonėmis adresu savivaldybe@post.rokiskis.lt