Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Verslininkams – kvietimas teikti paraiškas paramai gauti

2024 m. kovo 1 d. startuoja I-asis 2024 m. kvietimas Rokiškio rajono verslininkams teikti paraiškas paramai gauti pagal Rokiškio rajono Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programą (toliau – Programa). Ši priemonė skirta finansiškai remti rajono Smulkaus ir vidutinio verslo įsitvirtinimą, naujų darbo vietų sukūrimą, vykdyti įmonių plėtrą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą bei kitas verslumą skatinančias priemones.

Primename, kad rajono verslininkai gali susigrąžinti dalį lėšų už sumokėtas palūkanas, žemės, žemės nuomos ar nekilnojamojo turto mokesčio dalį, dalyvavimo verslo parodose išlaidas, už savo ar darbuotojų kursus, atgauti įmonės, bendrijos registravimo išlaidas, informacinių reprezentacinių leidinių rajono mastu leidybos išlaidas ar išlaidas už įdarbintą asmenį, registruotą Užimtumo tarnybos Rokiškio skyriuje ir kt. Lėšos gali būti naudojamos Programos nuostatuose nurodytoms paramos kryptims, paremiant rajono verslo subjektus, atitinkančius LR smulkaus ir vidutinio verslo įstatymą bei SVVPP nuostatų reikalavimus.

Rajono smulkūs ir vidutiniai verslininkai kviečiami nuo 2024 m. kovo 1 d. 8 val. teikti paraiškas Programos paramai gauti. Paraiškos priimamos nuo kvietimo pradžios iki kol pakanka numatytų lėšų I kvietimui, skirtų Programai iš savivaldybės biudžeto 2024 m., bet ne vėliau kaip iki 2024 m. kovo 29 d. 13 val.

Taip pat nuo 2024 m. kovo 1 d. skelbiamas konkursas subsidijai gauti, turintiems verslo idėją, tačiau stokojantiems finansinių galimybių ją įgyvendinti. Iki 2024 m. kovo 29 d. 13 val. laukiami paraiškų projektai dėl subsidijos verslo idėjai įgyvendinti. Šio konkurso tikslas – skatinti kurtis naujus verslus. Pagal nustatytus kriterijus Programos vertinimo komisija atrinks geriausius verslo idėjos projektus, už kuriuos bus skirta parama. Jei turite gerą, inovatyvią verslo idėją – pildykite paraišką ir dalyvaukite subsidijos verslo idėjos konkurse bei laimėkite piniginę paramą verslo pradžiai!

Užpildytas paraiškas su visais reikalingais dokumentais, prašome siųsti paštu arba palikti Savivaldybės administracijos (Sąjūdžio a. 1, Rokiškis) „viename langelyje“ (popierinius variantus). Jei paraiškos ir privalomi pateikti dokumentai teikiami pasirašyti kvalifikuotu el. parašu, juos siųsti el. paštu  savivaldybe@rokiskis.lt, adresuojant Rokiškio rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriui.

Detalesnę informaciją apie Rokiškio rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programą, paraiškų formas ir kitus dokumentus galite rasti rajono internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt skyrelyje Verslininkams/Parama-verslui arba kreipiantis į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrių (mob. tel. +370 659 34153, el.p. [email protected]).