Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Viešame aukcione parduodamas Rokiškio rajono savivaldybės nekilnojamasis turtas

Aukcionas organizuojamas ir vykdomas informacinių technologijų priemonėmis naudojantis valstybės informacine sistema, interneto svetainėje www.evarzytynes.lt

Kontaktinis asmuo: darbo dienomis (I, III 8:00 val. iki 17:00 val., II, IV 8:00 iki 18:00 val., V 8:00 val. iki 13:00 val.) Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja Kristina Tūskienė, tel. (8 458) 52 306, mob. 8 658 13 231, el. paštas k.tuskiene@post.rokiskis.lt.

Eil. Nr. Aukciono Nr. interneto svetainėje www.evarzytynes.lt

 

Parduodamas nekilnojamasis turtas Pradinė pardavimo kaina, Eur Dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga Aukciono pradžia ir pabaiga Pastabos
1. 227389 Pastatas – garažas, esantis Dirbtuvių g. 11B, Obeliai, Rokiškio r. sav., unikalus Nr. 7396-3004-5033.

Ir jam priskirtas žemės sklypas – 0,3173 ha, esantis Dirbtuvių g. 11B, Obeliai, Rokiškio r. sav., unikalus Nr. 4400-5248-1239, žemės sklypo kadastro numeris – 7360/0001:150.

Aukciono sąlygos ir turto vertinimo ataskaita

8 170,00 2022-06-27 00:00 /

2022-07-01 23:59

2022-07-07 09:00 / 2022-07-11 13:59 Pirminis aukcionas