Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

KVIETIMAS SPORTO NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS TEIKTI PARAIŠKAS 2024 METŲ SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMUI

Rokiškio rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. TS-197 patvirtintu Sporto nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu skelbia kvietimą teikti paraiškas Rokiškio rajono sporto nevyriausybinių organizacijų projektams iš savivaldybės biudžeto lėšų finansuoti. Lėšos skiriamos sporto nevyriausybinėms organizacijoms, pateikusioms apie save duomenis Rokiškio rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų registrui bei metinės finansinės atskaitomybės dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui už praėjusius kalendorinius metus statistinę Sporto klubo, įmonės, įstaigos veiklos ataskaitą. Paraiškas projektams finansuoti gali teikti visos sporto nevyriausybinės organizacijos, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisinta įvairių krypčių sportinė veikla ir sportinė veikla yra pagrindinis organizacijos veiklos tikslas. Viena sporto organizacija gali pateikti vieną paraišką per kalendorinius metus. Didžiausia galima projekto finansavimo suma – 1000,00 eurų. Finansavimas projektams skiriamas vadovaujantis šiais prioritetais:

1. sporto renginiams, garsinantiems Lietuvos Respublikos ar Rokiškio rajono vardą;

2. sporto renginiams rajone.

Pareiškėjai iki 2024 m. kovo 19 d. (imtinai) teikia užpildytą, projekto vykdytojo parašu patvirtintą paraišką (1 priedas), prie paraiškos prideda organizacijos įstatų ir registracijos pažymėjimo patvirtintas kopijas viename PDF formato dokumente ir siunčia elektroniniu paštu: savivaldybe@rokiskis.lt. Sporto nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas ir paraiškos forma pridedama.

Išsamesnę informaciją ar konsultacijas paraiškų teikimo klausimais teikia Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis , tel.: 8 614 99306, el.p.: [email protected]

Sporto nevyriausybinių organizacijų finansavimas 2024 m. <<

1. Sporto nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarka;
2.Sporto NVO finansavimo paraiška 2024 m.