Sena svetainė

Priimamos paraiškos leidybos parengiamųjų darbų projektams finansuoti

Priimamos paraiškos leidybos parengiamųjų darbų projektams finansuoti

Projektų paraiškos leidybos parengiamiesiems darbams finansuoti priimamos:
2022-04-27 – 2022-05-27

Finansuojamas parengiamųjų leidinio leidybos darbų projektas, kai leidinio turinys atitinka šiuos prioritetus:
1. Valstybinių jubiliejinių metų, Rokiškio rajono jubiliejinių metų reiškinius ir asmenybes pristatantys leidiniai;
2. Grožinės literatūros kūriniai, rankraščiai, meno kūrinius pristatantys leidiniai;
3. Kultūros publicistika;
4. Turizmo Rokiškio rajone skatinimo leidiniai.
Iš Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto finansuojama iki 90 proc. projektui reikalingų lėšų.

Pateikimo data ir registravimo eilė įtakos vertinimui neturi.

Pateikimo būdai:
1. Į vieną dokumentą skanuotą paraišką su priedais siųsti el.paštu i.mateliene@post.rokiskis.lt. Temos langelyje įrašyti: „Paraiška leidybos konkursui“.
arba
2. Parengti lydraštį, nurodyti pareiškėjo pavadinimą ir bendrą siunčiamų lapų skaičių. Paraišką su priedais siųsti A4 formato voke, registruotu paštu į Rokiškio rajono savivaldybės administracija (Paraiška leidybos konkursui), Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis.
arba
3. Parengti lydraštį, nurodyti pareiškėjo pavadinimą ir bendrą pateikiamų lapų skaičių. Paraišką su priedais atnešti į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Gyventojų priėmimo kabinetą, Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis.

Vertinimas, lėšų skyrimas ir sutarčių pasirašymas. Administracinis vertinimas – iki 2022-05-31. Po jo, pilnai ir taisyklingai užpildytos paraiškos perduodamos turinio vertinimui. Vertinimo rezultatų patvirtinimas ir kvietimas pasirašyti sutartis ne vėliau kaip 2022-06-17.

Maloniai kviečiame konsultuotis el. paštu i.mateliene@post.rokiskis.lt ar telefonu +370 686 32759.

Tvarkos aprašas, paraiškos forma pildymui:
https://rokiskis.lt/administracine-informacija/veikla/veiklos-sritys/komunikacijos-ir-kulturos-skyrius/kultura/leidiniu-leidybos-finansavimas/