Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

SKELBIAMAS 2024 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SVEIKATINIMO PROJEKTŲ KONKURSAS

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia 2024 m. sveikatinimo  projektų, finansuojamų savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, konkursą.

2024 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų prioritetinės kryptys:

 1. Priklausomybių prevencija (psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija);
 2. Užkrečiamųjų ligų prevencija (tuberkuliozės prevencija, skiepais valdomų užkrečiamųjų ligų prevencija);
 3. Fizinio aktyvumo skatinimas;
 4. Aplinkos sveikata (triukšmo prevencija, geriamojo vandens, maudyklų vandens stebėsena);
 5. Asmens higienos priežiūros įgūdžių formavimas.

 

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. kovo 1 d. iki 2024 m. kovo 22 d. 13.00 val.

Projektai, pristatyti vėliau nurodytos datos ir valandos, nebus svarstomi.

Paraiška su priedais pateikiama registruotu paštu adresu: Sąjūdžio a. 1, Rokiškis (ant voko turi būti žyma „Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa), siunčiama el. paštu   [email protected] arba pristatoma Rokiškio rajono savivaldybėje, Sąjūdžio a. 1, Rokiškis (I aukštas, klientų aptarnavimas).

Pastaba. Prie paraiškos turi būti pateikti su projekto įgyvendinimu susieti dokumentai:

 • Susitarimai ar sutartys su projekto vykdymo partneriais
 • Rekomendacijos
 • Komerciniai pasiūlymai
 • Organizacijos įstatai
 • Registracijos pažymėjimas
 • Protokolų išrašai
 • Kiti dokumentai susiję su projekto įgyvendinimu

 

Informacija projektų pareiškėjams teikiama tel. +370 640 23672 ir el. p. [email protected]

Programos pateikimo tvarka ir paraiškos forma yra patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. TS-70 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės visuomenes sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų rengimo, finansavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.