Sena svetainė

Sporto programų konkursas 2021 m.

SPORTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2021 M.  KONKURSAS

Sporto projektai_2021 m.

Sporto projektų finansavimas (ISAK-2021-05-19, Nr. AV-521)

Sporto nevyriausybinių organizacijų projektų paraiškos priimamos iki gegužės 11 dienos imtinai. Paraiškas projektams finansuoti gali teikti visos sporto nevyriausybinės organizacijos, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisinta įvairių krypčių sportinė veikla ir sportinė veikla yra pagrindinis organizacijos veiklos tikslas. Projekto vykdytojai paraiškas teikia Švietimo ir sporto skyriui (805A kabinetas), (tel. (8 458) 71 281) užpildytą, projekto vykdytojo vadovo ir finansininko parašais ir antspaudu, jei tokį turi, patvirtintą paraišką (1 priedas) ir word formate pateikia el,, paštu: jaunimas@post.rokiskis.lt