Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Sporto programų konkursas 2022 m.

ANTRAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS SPORTO SRITYJE VEIKIANČIŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ VEIKLOS FINANSAVIMUI IŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO

Sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų veiklos finansavimas (2022 m. 2 kvietimas)

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. TS-197 ,,Dėl sporto nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“

Rokiškio rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS-122 patvirtintu Sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų veiklos finansavimo iš Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašu skelbia kvietimą Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje sporto srityje veikiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims (sporto klubams ir sporto VšĮ) teikti paraiškas sporto veiklos finansavimui iš Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto. Lėšos gali būti skiriamos dalyvio (starto) mokesčiui ir kelionės į sportines varžybas išlaidoms bei dalyvio apgyvendinimo išlaidoms (taikoma tik mokiniams).

Didžiausia galima projekto finansavimo suma per kalendorinius metus – 1000,00 eurų sporto klubui arba sporto VšĮ, 500,00 eurų – fiziniam asmeniui.

Finansavimas skiriamas vadovaujantis šiais prioritetais: sportinio meistriškumo ugdymas bei dalyvavimas Lietuvos ar Savivaldybės atskirų sporto šakų rinktinėse, sportininkų pasirengimas ir dalyvavimas Pasaulio, Europos, Baltijos šalių, Lietuvos čempionatuose, Taurės varžybose.

Pareiškėjai iki 2022 m. spalio 6 d. (imtinai)  teikia užpildytą ir pareiškėjo parašu patvirtintą paraišką (1 priedas). Pareiškėjai, norintys gauti kompensacinį finansavimą, su paraiška privalo pateikti išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas. Dokumentai viename PDF formato dokumente siunčiami elektroniniu paštu: savivaldybe@post.rokiskis.lt.

Sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų veiklos finansavimo iš Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašas ir paraiškos forma  pridedama.

Išsamesnę informaciją ar konsultacijas paraiškų teikimo klausimais teikia Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Diana Guzienė , tel.: 8 658 49773, el. p. d.guzienė@post.rokiskis.lt

 

 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS SPORTO SRITYJE VEIKIANČIŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ VEIKLOS FINANSAVIMUI IŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO

Rokiškio rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS-122 patvirtintu Sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų veiklos finansavimo iš Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašu skelbia kvietimą Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje sporto srityje veikiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims (sporto klubams ir sporto VšĮ) teikti paraiškas sporto veiklos finansavimui iš Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto. Lėšos gali būti skiriamos dalyvio (starto) mokesčiui ir kelionės į sportines varžybas išlaidoms bei dalyvio apgyvendinimo išlaidoms (taikoma tik mokiniams).

Didžiausia galima projekto finansavimo suma per kalendorinius metus – 1000,00 eurų sporto klubui arba sporto VšĮ, 500,00 eurų – fiziniam asmeniui.

Finansavimas skiriamas vadovaujantis šiais prioritetais: sportinio meistriškumo ugdymas bei dalyvavimas Lietuvos ar Savivaldybės atskirų sporto šakų rinktinėse, sportininkų pasirengimas ir dalyvavimas Pasaulio, Europos, Baltijos šalių, Lietuvos čempionatuose, Taurės varžybose.

Pareiškėjai iki 2022 m. birželio 16 d. (imtinai)  teikia užpildytą ir pareiškėjo parašu patvirtintą paraišką (1 priedas). Pareiškėjai, norintys gauti kompensacinį finansavimą, su paraiška privalo pateikti išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas. Dokumentai viename PDF formato dokumente siunčiami elektroniniu paštu: savivaldybe@post.rokiskis.lt.

Sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų veiklos finansavimo iš Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašas ir paraiškos forma  pridedama.

Išsamesnę informaciją ar konsultacijas paraiškų teikimo klausimais teikia Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Diana Guzienė , tel.: 8 658 49773, el. p. d.guzienė@post.rokiskis.lt

*************

SPORTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2022 M.  KONKURSAI

Sporto projektai_2021 m.

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Sporto NVO projektų finansavimo 2022 m.  (TS-2022-03-25, Nr. TS-81)

KVIETIMAS SPORTO NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS TEIKTI PARAIŠKAS Rokiškio rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-81 patvirtintu Sporto nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu skelbia kvietimą teikti paraiškas Rokiškio rajono sporto nevyriausybinių organizacijų projektams iš savivaldybės biudžeto lėšų finansuoti. Lėšos skiriamos sporto nevyriausybinėms organizacijoms, pateikusioms apie save duomenis Rokiškio rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų registrui bei metinės finansinės atskaitomybės dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui už praėjusius kalendorinius metus statistinę Sporto klubo, įmonės, įstaigos veiklos ataskaitą. Paraiškas projektams finansuoti gali teikti visos sporto nevyriausybinės organizacijos, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisinta įvairių krypčių sportinė veikla ir sportinė veikla yra pagrindinis organizacijos veiklos tikslas. Viena sporto organizacija gali pateikti vieną paraišką. Didžiausia galima projekto finansavimo suma – 1000,00 eurų. Finansavimas projektams skiriamas vadovaujantis šiais prioritetais:

  1. sporto renginiams, garsinantiems Lietuvos Respublikos ar Rokiškio rajono vardą;
  2. sporto renginiams rajone;
  3. sporto šakų komandoms, dalyvaujančioms šalies čempionatuose ar lygose varžybų mokesčiui.

Pareiškėjai iki 2022 m. balandžio 15 d. (imtinai) teikia užpildytą, projekto vykdytojo vadovo ir finansininko parašais patvirtintą paraišką (1 priedas), prie paraiškos prideda organizacijos įstatų ir registracijos pažymėjimo patvirtintas kopijas viename PDF formato dokumente ir siunčia elektroniniu paštu: savivaldybe@post.rokiskis.lt. Sporto nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas ir paraiškos forma  pridedama. Išsamesnę informaciją ar konsultacijas paraiškų teikimo klausimais teikia Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Diana Guzienė , tel.: 8 658 49773, el.p.: d.guzienė@post.rokiskis.lt