Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2020-06-26 NR-TP-7

Pavadinimas Tarybos posėdis
Numeris TP-7
Data 2020-06-26
Pirmininkas Ramūnas Godeliauskas
Sekretorius Genovaitė Gavėnienė
Būsena Įregistruota

Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai
1 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 METŲ II PUSMEČIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
3 DĖL RTTAIKC TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
4 DĖL 2020-2021 MOKSLO METŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR JŲ ORGANIZAVIMO MODELIŲ PATVIRTINIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
5 DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2020 METŲ LIEPOS IR RUGPJŪČIO MĖNESIAIS
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
6 DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS STEIGIMO JUODUPĖS L.-D.
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
7 DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
8 DĖL PRITARIMO SUSITARIMO DĖL BENDRADARBIAVIMO ĮGYVENDINANT PROGRAMĄ „ŠVIETIMO LYDERYSTĖ“ PASIRAŠYMUI
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
9 DĖL DONATO KARALIŪNO ATLEIDIMO IŠ ROKIŠKIO R. PANDĖLIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
10 DĖL TADO STAKĖNO SKYRIMO Į ROKIŠKIO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGAS
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
11 DĖL JŪRATĖS KAVOLIŪNIENĖS SKYRIMO Į ROKIŠKIO R. PANDĖLIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
12 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-166 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Gediminas Kriovė
0 Detaliau
13 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019-2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2019 METŲ ATASKAITAI
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
14 DĖL ROKIŠKIO RAJONO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2022 METŲ PRIORITETŲ KRITERIJŲ IR PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO UŽ 2019 METUS ATASKAITŲ IR JŲ PRIEDŲ PATVIRTINIMO
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
15 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-131 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
16 DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTO PARAIŠKĄ IR DALINIO JO FINANSAVIMO
Jurgita Blaževičiūtė
0 Detaliau
17 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-26 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2020 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
18 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE NUSTATYMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
19 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-219 „ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE“ DALINIO PAKEITIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
20 SAVIVALDYBĖS 2020 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. TS- 17 ,,DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. VALSTYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Jolanta Jasiūnienė
0 Detaliau
21 DĖL MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJŲ PROJEKTŲ
Jolanta Jasiūnienė
0 Detaliau
22 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-29 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Darutis Krivas
0 Detaliau
23 DĖL LĖŠŲ, REIKALINGŲ ŽELDYNAMS IR ŽELDINIAMS SAUGOTI, ŽELDYNAMS KURTI IR NAUJIEMS ŽELDINIAMS VEISTI, SKYRIMO PATVIRTINIMO
Darutis Krivas
0 Detaliau
24 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-61 „DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ IR VIDAUS KELIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪ
Augustinas Blažys
0 Detaliau
25 DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMOSE BENDROVĖSE, VIEŠOSIOSE IR BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė
0 Detaliau
26 DĖL LEIDIMO NURAŠYTI IR IŠREGISTRUOTI SAVIVALDYBĖS TURTĄ
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
27 DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI TURTĄ VIEŠO KONKURSO BŪDU
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
28 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
Regina Strumskienė
0 Detaliau
29 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
Regina Strumskienė
0 Detaliau
30 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
Regina Strumskienė
0 Detaliau
31 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Andrius Burnickas
0 Detaliau
32 SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI 0 Detaliau
33 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ PASISAKYMAI 0 Detaliau