Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2021-09-24 TP-8

Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai
1 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 METŲ SPALIO–GRUODŽIO MĖNESIŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
3 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ PRIORITETINIŲ RENGINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Irena Matelienė
0 Detaliau
4 DĖL ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO
Irena Matelienė
0 Detaliau
5 DĖL SUTIKIMO PERTVARKYTI BIUDŽETINĘ ĮSTAIGĄ ROKIŠKIO TURIZMO IR AMATŲ INFORMACIJOS CENTRĄ Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ ROKIŠKIO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRĄ
Irena Matelienė
0 Detaliau
6 DĖL ROKIŠKIO KRAŠTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO IR APDOVANOJIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PADĖKOS RAŠTAIS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Regina Strumskienė
0 Detaliau
7 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO NR. TS-181 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“
Regina Strumskienė
0 Detaliau
8 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-214 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Stasys Meliūnas
0 Detaliau
9 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO IR NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ NORMATYVŲ NUSTATYMO PATVIRTINIMO
Tadas Barauskas
0 Detaliau
10 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-98 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS 2021–2022 MOKSLO METAMS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
11 DĖL ROKIŠKIO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
12 ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
13 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-17 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2021 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
14 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-180 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTOS BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO“ DALINIO PAKEITIMO“
Rita Baltakienė
0 Detaliau
15 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
16 DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
17 DĖL LEIDIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTĄ IŠNUOMOTI VIEŠO KONKURSO BŪDU
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
18 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. TS-119 „DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE“ DALINIO PAKEITIMO
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
19 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
20 DĖL LEIDIMO ĮREGISTRUOTI BUVEINĘ
Kristina Tūskienė
0 Detaliau
21 DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ IR VIDAUS KELIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ INVENTORIZAVIMO 2021 METAIS OBJEKT
Augustinas Blažys
0 Detaliau
22 DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ ROKIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRĄ, PRIJUNGIANT JĮ PRIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
Evelina Grėbliauskienė
0 Detaliau
23 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-124 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO REDAKCINĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Algis Kazulėnas
0 Detaliau
24 DĖL ROKIŠKIO R. SAVIVALDYBĖS JUODUPĖS SENIŪNIJOS ILGĖS EŽERE ESANČIOS SALOS PRIPAŽINIMO BŪTINA VISUOMENĖS POREIKIAMS, JOS ĮTRAUKIMO Į NEPRIVATIZUOTINŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠĄ
Valdas Adomonis
0 Detaliau
25 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAUTI SU ASOCIACIJA ROKIŠKIO KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS BAJORŲ KAIMO BENDRUOMENE, ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „VAIKŲ LAISVALAIKIO IR PRAMOGŲ ERDVĖ BAJORUOSE“, BEI PATALPŲ NUOMOS BE KONKURSO
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
26 SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI 0 Detaliau
27 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ PASISAKYMAI 0 Detaliau