Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2023-04-27 TP-5

Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai
1 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
2 Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą išrinkimo
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
3 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2023 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. TS-106 ,,Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
4 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų ir komitetų pirmininkų pavaduotojų paskyrimo
Ramūnas Godeliauskas
0 Detaliau
5 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo
Valerijus Rancevas
0 Detaliau
6 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2023 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų patvirtinimo“ pakeitimo
Agnė Grizevičiūtė
0 Detaliau
7 Dėl Rokiškio socialinės paramos centro 2022 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo
Jolanta Paukštienė
0 Detaliau
8 Dėl pritarimo Obelių socialinių paslaugų namų 2022 metų veiklos ataskaitai
Lina Jocienė
0 Detaliau
9 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2022m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-142 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Reda Dūdienė
0 Detaliau
10 Dėl viešosios įstaigos Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Danguolė Kondratenkienė
0 Detaliau
11 Dėl viešosios įstaigos Rokiškio psichikos sveikatos centro 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Virginija Volodkienė
0 Detaliau
12 Dėl viešosios įstaigos Rokiškio rajono ligoninės 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Raimundas Martinėlis
0 Detaliau
13 Dėl viešosios įstaigos Rokiškio rajono ligoninės struktūros patvirtinimo
Raimundas Martinėlis
0 Detaliau
14 Dėl viešosios įstaigos Rokiškio rajono ligoninės teikiamos mokamos paslaugos kainos patvirtinimo
Raimundas Martinėlis
0 Detaliau
15 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Agnė Šapokaitė
0 Detaliau
16 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2022 metų visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos patvirtinimo
Agnė Šapokaitė
0 Detaliau
17 Dėl Rokiškio kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo
Irena Matelienė
0 Detaliau
18 Dėl Rokiškio kultūros centro nuostatų patvirtinimo
Irena Matelienė
0 Detaliau
19 Dėl nario delegavimo į Rokiškio krašto muziejaus rinkinių komplektavimo komisiją
Irena Matelienė
0 Detaliau
20 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Gediminas Kriovė
0 Detaliau
21 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Gediminas Kriovė
0 Detaliau
22 Dėl Vaikų priėmimo į Rokiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ir grupių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
23 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų virtuvės įrangos įsigijimo higienos reikalavimams vykdyti tvarkos aprašo patvirtinimo
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
24 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų, teikiančių ikimokyklinį ugdymą, lauko aikštelių atnaujinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
25 Dėl 2023 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Rokiškio rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirs
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
26 Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių skaičiaus 2023–2024 mokslo metams Rokiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
27 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės kompiuterinių technologijų atnaujinimo programos lėšų naudojimo ir paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
28 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-102 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
29 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ 2022 metų veiklos ataskaitai
Leonas Butėnas
0 Detaliau
30 Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Rokiškio komunalininkas“ 2022 metų veiklos ataskaitai
Vladas Janulis
0 Detaliau
31 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio autobusų parkas“ 2022 metų veiklos ataskaitai
Reda Giriūnaitė
0 Detaliau
32 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės turto perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis panaudos pagrindais
Ernesta Jančienė
0 Detaliau
33 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl viešame aukcione parduodamo Rokiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Ernesta Jančienė
0 Detaliau
34 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos 2023 metams patvirtinimo
Ernesta Jančienė
0 Detaliau
35 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės turto išnuomavimo be konkurso
Ernesta Jančienė
0 Detaliau
36 Dėl atstovo į Panevėžio regiono plėtros tarybos kolegiją delegavimo
Jurgita Blaževičiūtė
0 Detaliau
37 Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tikslinės paskirties lėšų naudojimo Europos ir kitų fondų projektų daliniam finansavimui tvarkos aprašo patvirtinimo
Jurgita Blaževičiūtė
0 Detaliau
38 Dėl pritarimo Rokiškio miesto 2023-2027 m. vietos plėtros strategijai ir dalinio jos finansavimo
Jurgita Blaževičiūtė
0 Detaliau