Sena svetainė

Regioninio planavimo projektai

Projekto pavadinimas Sritis (Švietimo, socialinė, sveikatos, kultūros, turizmo ar kt.) Projekto aprašymas  (pridėti failą)
Rokiškio l/d „Pumpurėlis“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas Švietimo Aprašymas
Socialinio būsto fondo plėtra Rokiškio rajono savivaldybėje Socialinė Aprašymas
Obelių miesto gyvenamosios vietovės atnaujinimas Socialinė Aprašymas
Rokiškio lopšelio-darželio „Pumpurėlis“
pastato vidaus ir ugdymo aplinkos modernizavimas
Švietimo Aprašymas
Sveikos gyvensenos skatinimas Rokiškio rajono savivaldybėje Sveikatos Aprašymas
Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Rokiškio rajone Sveikatos Aprašymas
Rokiškio miesto  teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Turizmo Aprašymas