Sena svetainė

Regioninio planavimo projektai

Projekto pavadinimas Sritis (Švietimo, socialinė, sveikatos, kultūros, turizmo ar kt.) Projekto aprašymas  (pridėti failą)
Rokiškio l/d „Pumpurėlis“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas Švietimo Aprašymas
Socialinio būsto fondo plėtra Rokiškio rajono savivaldybėje Socialinė Aprašymas
Rokiškio miesto Aušros g. (nuo sankirtos su J. Gruodžio g. Iki Kauno g.) rekonstravimas Susisiekimo Aprašymas
Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškis, Nepriklausomybės a. 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas ir priestato statyba  Kultūros Aprašymas
Obelių miesto gyvenamosios vietovės atnaujinimas Socialinė Aprašymas
Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Rokiškio miesto Vilties, Aušros gatvėse Susisiekimo Aprašymas
Rokiškio lopšelio-darželio „Pumpurėlis“
pastato vidaus ir ugdymo aplinkos modernizavimas
Švietimo Aprašymas
Sveikos gyvensenos skatinimas Rokiškio rajono savivaldybėje Sveikatos Aprašymas
Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Rokiškio rajone Sveikatos Aprašymas
 VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas, gerinant teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą  Sveikatos Aprašymas
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Rokiškio rajone Vandentvarkos Aprašymas
 „Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ Turizmo Aprašymas
Rokiškio miesto  teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Turizmo Aprašymas
Ugdymo aplinkos modernizavimas Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijoje bei rokiškio J. Tūbelio progimnazijoje Švietimo Aprašymas