Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Archyvas

Skyriaus pavadinimo, pavaldumo pasikeitimai

Rokiškio rajono savivaldybės archyvas – 1998-01-30–2008-01-31.
Rokiškio rajono tarybos 1998 m. sausio 30 d. sprendimas Nr. 3 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės archyvo įsteigimo“.
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos archyvas – 2008-02-01–2018-11-30.
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 7 d. sprendimas Nr. TS-13.200 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės archyvo reorganizavimo“.
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos  ir archyvų skyrius – 2018-12-01 (veikla tęsiama).
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. TS-232 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ buvo pakeista savivaldybės administracijos struktūra, sujungti: Civilinės metrikacijos ir Archyvų skyrius ir nuo 2018 m. gruodžio 1 d. buvo pavadintas Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius.