Sena svetainė

Jaunimo reikalų taryba

2020 lapkričio 26 d. 15 val.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl jaunimo problematikos tyrimo proceso aptarimo;
 2. Dėl dalyvaujamojo biudžeto mokyklose;
 3. Dėl jaunimo politikos įgyvendinimo programos lėšų 2021 metams;
 4. Dėl informacijos apie paraiškų priėmimą mero padėkai gauti.

2020 rugsėjo 14 d. 16 val.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl jaunimo problematikos tyrimo fokus grupių išgryninimo ir jaunimo apklausos;
 2. Dėl lėšų likučio, likusio po jaunimo problematikos tyrimo, panaudojimo.

2020 rugpjūčio 18 d. 13.00 val.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl jaunimo problematikos tyrimo;

2020 m. liepos 30 d. 15 val.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl lytiškumo ugdymo priemonių jaunimui;
 2. Dėl jaunimo festivalio “Rokiškis Youth Fest 2020” programos.

2020 m. birželio 4 d. (ketvirtadienį) 13 val. 1 aukšto salėje vyko JRT posėdis

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl jaunimo politikos įgyvendinimo programai skirtų lėšų paskirstymo.
 2. Dėl jaunimo problematikos tyrimo viešojo pirkimo techninės specifikacijos patvirtinimo.
 3. Dėl pandemijos COVID-19 pasekmių jaunimui.
 4. Dėl renginio skirto jaunimui ir jaunimo nevyriausybinėms organizacijoms.

2020 m. vasario 19 d. 15 val. 1 aukšto salėje vyko JRT posėdis

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl jaunimo reikalų tarybos 2019 metų veiklos ataskaita.
2.Dėl jaunimo reikalų tarybos darbo reglamento dalinio pakeitimo.
3.Dėl Rokiškio rajono bendrojo ugdymo įstaigų požiūrio į nevyriausybines jaunimo organizacijas.
4.Dėl tarpmiestinių autobusų bilietų kofinansavimo moksleiviams.
5.Dėl Jaunimo reikalų tarybos 2020 metų veiklos plano.

2019 m. balandžio 11 d. (ketvirtadienį) 16 val. 8 aukšto salėje vyko JRT posėdis

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl  Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“  patalpų.

2. Dėl Jaunimo nevyriausybinių organizacijų programų finansavimo konkurso lėšų paskirstymo.

3. Kiti klausimai.

2019 m. balandžio 2 d. (antradienį)  vyko virtualus JRT posėdis

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Jaunimo nevyriausybinių organizacijų projektų vertinimo grupės patvirtinimo

2. Kiti klausimai

2019 m. sausio 9 d. (trečiadienį) 16 val. 8 aukšto salėje vyko JRT posėdis

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Jaunimo reikalų tarybos nuostatų pakeitimo

2. Dėl Jaunimo politikos įgyvendinimo prioritetų 2019 metams

3. Kiti klausimai, pasisakymai

2018 m. lapkričio 14 d. (trečiadienį) 15 val. 8 aukšto salėje vyko JRT posėdis

Darbotvarkė:

1. Dėl Jaunimo politikos kokybės vertinimo tyrimo.

2. Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos.

3. Dėl Jaunimo reikalų tarybos sudėties dalinio pakeitimo.

4. Kiti klausimai, pasisakymai.

2018 m. gegužės 9 d.(trečiadienį) 16 val. I aukšto salėje vyko JRT posėdis

Darbotvarkės klausimai:Protokolas Nr. 2

1. Dėl lėšų skyrimo jaunimo projektams 2018 m.;

2018 m. kovo 21 d. 15 val. savivaldybės 8 aukšto salėje vyks JRT posėdis

Darbotvarkės klausimai:

4. kiti klausimai..

2017 m.  gruodžio 27 d. 15 val. savivaldybės 8 aukšto salėje vyko JRT posėdis.

Darbotvarkėje 2 klausimai:

JRT ir  NVO   tarybų jungtinis pasitarimas, kuris vyks 2017 m. gruodžio 6 d. (trečiadienį) 15.00-16.00 val. savivaldybės 8 aukšto salėje.

Lietuvoje startuoja labai ambicingas Jaunimo savanorystės modelis, kuriame planuoja dalyvauti ir Rokiškio r. savivaldybė.

Šiuo metu vyksta pirmieji paruošiamieji darbai – Savanorius priimančių organizacijų akreditacija.

Posėdžio tikslas – nuosekliai  informuoti ir supažindinti  NVO ir JRT narius su Jaunimo savanorystės modelio procesais.

Paskatinti galinčias ir norinčias pelno nesiekiančias organizacijas laiku akredituotis, kad galėtų priimti savanorius/dalyvauti Jaunimo savanorystėje. 

Darbotvarkės klausimai ir pranešėjai:

 1. Dėl Jaunimo savanorius priimančių ( ir /ar ketinančių priimti ) organizacijų akreditacijos*, pranešėja D. Kniazytė
 1. Galimi ir kiti klausimai ir/ar diskusijos

*Plačiau apie akreditaciją galite susipažinti iš anksto: <<http://www.jrd.lt/akreditacija

Maloniai kviečiame dalyvauti abiejų tarybų narius

ROKIŠKIO RAJONO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS  POSĖDIS 2017 lapkričio 8 d. (trečiadienį)  d. 15.00 val.,

Vieta- Savivaldybės Civilinės saugos salė

DARBOTVARKĖ

1. Jaunimo politikos prioritetų 2018 metams ir Jaunimo savanoriškos veiklos modelio (projektas)  pristatymas, (JP aktualijos po metinės jaunimo reikalų koordinatorių konferencijos, vykusios spalio 18 d.) Pranešėjas JRK D. Kniazytė.

 Nuorodos į forumo pranešimų ir vaizdinę medžiagą

3. Mobiliojo darbo su jaunimu pristatymas. Pranešėjas VšĮ Rokiškio jaunimo centro direktorė Nijolė Gužienė

4. Dėl jaunimo dalyvavimo Valstybės atkūrimo dienos šventiniuose renginiuose 2018 metais. Diskusija su Rokiškio kultūros centro atstovais.

7. Kiti klausimai. Spauskite nuorodą ir siūlykite

ROKIŠKIO RAJONO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS  POSĖDIS 2017 gegužės 11 d. 16.00 val.,

Vieta- Savivaldybės 8 aukšto salė

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Jaunimo projektų vertinimo grupės, sudarytos  2017 m. gegužės 4 d., patvirtinimo.

2. Dėl Jaunimo projektų finansavimo 2017 m.

ROKIŠKIO RAJONO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS  POSĖDIS 2017 balandžio 26 d. 15.00 val.,

Vieta- Savivaldybės 8 aukšto salė

DARBOTVARKĖ

1. Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimo pristatymas, pranešėjai Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakulteto atstovai.

2. Dėl jaunimo problemų sprendimo Rokiškio rajono savivaldybėje priemonių plano projekto 2017–2018 metams svarstymo, Pranešėjas JRK  Danutė Kniazytė.

3. JGI rėmuose įgyvendinamo projekto „Atrask save“ (Projekto Nr. 07.4.1-ESFA–V-404-01-0001) pirminės intervencijos/neaktyvių jaunų žmonių suradimo ir įtraukimo į veiklas plano pristatymas, pranešėjai VšĮ Rokiškio jaunimo centro atstovai.

4. Dėl jaunimo nevyriausybinių organizacijų projektų konkurso 2017 m. programų vertinimo organizavimo, nepriklausomų vertintojų grupės sudarymo (ne mažiau kaip pusę vertinimo grupės narių turi teisę siūlyti Rokiškio rajono jaunimo organizacijų sąjunga ,,Apvalus stalas“, kitą pusę pasiūlo Tarybos nariai. Vertinimo grupės nariais negali būti Jaunimo reikalų Tarybos nariai). Pranešėjas JRK D. Kniazytė.

5. Kiti klausimai

5. Kiti klausimai

ROKIŠKIO RAJONO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS  POSĖDIS vyko 2017 m. kovo 9 d. 15 val. savivaldybės 8 aukšto salėje. 

Darbotvarkės klausimai

1. Konferencijos  „JAUNIMO POLITIKOS STIPRINIMAS PANEVĖŽIO REGIONE“ kuri vyks

 2017 m. kovo 23 d. Rokiškio rajono savivaldybėje (Respublikos g. 94, Rokiškis)

3. Kiti einamieji klausimai. Siūlykite.

ROKIŠKIO RAJONO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS  POSĖDIS

2017 sausio 26 d. 15.00 val.,

Vieta- Savivaldybės 8 aukšto salė

DARBOTVARKĖ

1. Dėl jaunimo problemų sprendimo Rokiškio rajono savivaldybėje priemonių plano projekto 2016–2018 metams svarstymo, Pranešėjas JRK  Danutė Kniazytė.

2. Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio pritaikymo savivaldybėje, Pranešėjas JRK  Danutė Kniazytė.

3. Dėl jaunimo organizacijų plėtros galimybių  ir bendradarbiavimo stiprinimo su jaunimu dirbančiomis organizacijomis. Pranešėjas  RJOS „Apvalus stalas“ atstovai

4. Dėl Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“ paraiškos Rokiškio rajono savivaldybės apdovanojimui gauti. Pranešėjas B. Bagdonienė

5. Kiti klausimai

ROKIŠKIO RAJONO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS  POSĖDIS 2016 gruodžio 28 d. 14.00 val., vieta: Savivaldybės 8 aukšto salė

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Rokiškio rajono jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių jaunimo grupių ir jaunimo politikos srityje dirbančių jaunimo centrų/jaunimo erdvių projektinės veiklos organizavimo 2016 m. apklausos rezultatų pristatymo. Pranešėjas JRK  Danutė Kniazytė.

2. Dėl „Draugiškos jaunimui savivaldybės“ klausimyno užpildymo. Tadas Barauskas.

3. Kiti klausimai.

ROKIŠKIO RAJONO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS POSĖDIS

2016 lapkričio 30 d. 15.00 val.,

Vieta- Savivaldybės 8 aukšto salė

PRELIMINARI DARBOTVARKĖ

1. Diskusija dėl Jaunimo reikalų tarybos veiklos plano 2016 metams įgyvendinimo „Kas padaryta, ką dar spėsim atlikti šiemet, ką paliksim kitų metų planui….?“  

2. Dėl Rokiškio rajono jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių jaunimo grupių ir jaunimo politikos srityje dirbančių jaunimo centrų/jaunimo erdvių projektinės veiklos organizavimo 2016 m. klausimyno patvirtinimo ir jaunimo organizacijų ataskaitos pateikimo NVO tarybai. Pranešėjas JRK  Danutė Kniazytė.

3. Dėl Jaunimo reikalų tarybos sudėties dalinio pakeitimo. Pranešėjas RJOS „Apvalus stalas“ prezidentė Birutė Bagdonienė.

4. Dėl Jaunimo organizacijų atstovo delegavimo į NVO tarybą.

5. Kiti klausimai

 

ROKIŠKIO RAJONO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS  POSĖDIS

JRT posėdis vyks gegužės 9 d.(pirmadienį) savivaldybės 8 aukšto salėje nuo 15 val.
2. Planuojami darbotvarkės klausimai:
1. Jaunimo politikos kokybės vertinimo ataskaita.
2. Jaunimo projektų finansavimas. Vertintojai jau pateikė siūlymus, JRT priims galutinį sprendimą dėl projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis.
3. JRT veiklos plano peržiūrą ir tikslinimas.
4. Kiti klausimai.
Su ataskaita galite susipažinti čia:

ROKIŠKIO RAJONO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS  POSĖDIS

2015 gruodžio 3 d. 15 val., 16 val.

Vieta- Savivaldybės 8 aukšto salė

JRT POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 1. Dėl Jaunimo reikalų tarybos veiklos plano priemonių 2016 metams svarstymo Pranešėjas RJOS, Asta Jasiūnaitė.

D. Kniazyė, JRK.

 1. Kiti klausimai

Anketa JRT nariams , kurią maloniai prašome užpildyti  iki gruodžio 3 d. 12 val.

ROKIŠKIO RAJONO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS POSĖDIS.

2015 spalio 28d.  9 val.,

Vieta- Savivaldybės 8 aukšto salė

DARBOTVARKĖ

 1. Dėl savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimo metodikos ir JP vertinimo už 2012-2014 metų laikotarpį. Pranešėjas JRK Danutė Kniazytė

2. Dėl Jaunimo problemų sprendimo Rokiškio rajono savivaldybėje priemonių plano 2016-2018 metams rengimo.

3.Dėl Jaunimo reikalų tarybos veiklos plano 2016 metams. Pranešėjas RJOS, Asta Jasiūnaitė.

4. Kiti klausimai:

4.1. Dėl lėšų jaunimo politikos įgyvendinimo programai 2016 m.

4.2.Dėl Jaunimo NVO veiklos ataskaitų už 2015 m.formos patvirtinimo.