Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Kultūros ir turizmo taryba

Rokiškio rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo taryba teikia siūlymus kultūros ir turizmo sritis koordinuojančiam administracijos padaliniui dėl meno sričių, situacijos gerinimo bei turizmo aktyvinimo Rokiškio rajone, vertina Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų konkursinių priemonių paraiškas ir teikia rekomendaciją Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui dėl tų projektų finansavimo, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl Rokiškio rajono kultūros ir turizmo strateginių krypčių, rodiklių, įstaigų tinklo optimizavimo.

Taryba sudaroma iš 15 narių, atstovaujančių skirtingas kultūros, meno bei turizmo sritis. Tarybos nario kadencijos trukmė – 4 metai. Kadencijų skaičius nėra ribojamas.

Tarybos posėdžių klausytojais gali tapti Rokiškio rajono nuolatiniai gyventojai, besidomintys kultūros ar turizmo vystymu rajone. Klausytojai posėdžio metu gali teikti Tarybai individualias išvadas, rekomendacijas, siūlymus, pastebėjimus.

Pageidaujantis tapti klausytoju asmuo pateikia Tarybos pirmininkui laisvos formos motyvacinį laišką ir gyvenimo aprašymą (siųsti el.paštu: r.pugzliene@rokiskis.lt ). Pretendentai, kurių kandidatūroms Taryba pritarė balsų dauguma, kviečiami atvykti į artimiausią posėdį.

Daugiau informacijos apie tarybos veiklą gali suteikti tarybos sekretorė Rasa Pugžlienė, tel. 71345 arba 8-610-09618

2024 m. birželio 17 d. Kultūros ir turizmo tarybos protokolas KTP-4, KTP-4.1

2024 m. balandžio 17 d. Kultūros ir turizmo tarybos protokolas KTP-3

2024 m. kovo 6 d. Kultūros ir turizmo tarybos protokolas  KTP-2

2024 m. sausio 30 d. Kultūros ir turizmo tarybos protokolas KTP-1

2023 m. gruodžio 15 d. Kultūros ir turizmo tarybos protokolas Nr. KTP-7

2023 m. lapkričio 13 d. Kultūros ir turizmo tarybos protokolas Nr. KTP- 6

2023 m. rugpjūčio 29 d. Kultūros ir turizmo tarybos protokolas Nr. KTP-5

2023 m. balandžio 11 d. Kultūros ir turizmo tarybos protokolas Nr. KTP- 4

2023 m. kovo 1 d. Kultūros ir turizmo tarybos protokolas  Ptotokolas KTP-3

2023 m. sausio 26 d. Kultūros ir turizmo tarybos protokolas NR. KTP-2

2022 m. gruodžio 29 d. Kultūros ir turizmo tarybos protokolas NR. KTP-7

2022 m. rugpjūčio 30 d. Kultūros ir turizmo tarybos protokolas NR. KTP-6

2022 m. birželio 6 d. (8 d.) posėdžio protokolas 1597_001

2022 m. balandžio 19 d. posėdžio protokolas KTT.2022.04.19.KTP-3

2022 m. balandžio 5 d. posėdžio protokolas KTP2.2022-04-05

2022 m. kovo 8 d. posėdžio protokolas Kovo 8 d. posėdžio protokolas

Kultūros ir turizmo tarybos 2021 m. lapkričio 11 d. posėdžio protokolas 2021-11-11 protokolas Nr. KTP -5 0520_001

Kultūros ir turizmo tarybos 2021 m. rugpjūčio 24 d. posėdžio protokolas 2021-08-24     Lentelė    (projektas) tvarkos aprašo pakeitimai

Kultūros ir turizmo tarybos sudėties pakeitimo potvarkis 2021-07-19 Nr. MV-19

Kultūros ir turizmo tarybos 2021 m. kovo 18 d. posėdžio protokolas Skaityti čia

Kultūros ir turizmo tarybos 2021 m. sausio 17 d. posėdžio protokolas Skaityti čia

Tekstas: Kultūros ir turizmo tarybos 2020 m. birželio 30 d. posėdžio protokolas. Skaityti čia.

Kultūros ir turizmo tarybos 2020 m. vasario 11 d. posėdžio protokolas. Skaityti čia.

Kultūros ir turizmo tarybos 2019 m. kovo 29 d. posėdžio protokolas. Skaityti čia.

Kultūros ir turizmo tarybos 2019m rugpjūčio 19 d. posėdžio protokolas. Skaityti čia.

Kultūros ir turizmo tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. posėdžio protokolas. Skaityti čia.