Sena svetainė

Kultūros ir turizmo taryba

Rokiškio rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo taryba teikia siūlymus kultūros ir turizmo sritis koordinuojančiam administracijos padaliniui dėl meno sričių, situacijos gerinimo bei turizmo aktyvinimo Rokiškio rajone, vertina Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų konkursinių priemonių paraiškas ir teikia rekomendaciją Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui dėl tų projektų finansavimo, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl Rokiškio rajono kultūros ir turizmo strateginių krypčių, rodiklių, įstaigų tinklo optimizavimo.

Taryba sudaroma iš 15 narių: 4 nariai yra Rokiškio rajono savivaldybės kultūros ir turizmo įstaigų vadovai; 3 nariai yra Rokiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, kurių tiesioginės darbo funkcijos susijusios su kultūros ir turizmo politikos savivaldybėje formavimu ir įgyvendinimu; 1 narys yra rajone veikiančių šeimų gerovės organizacijos narys; 1 narys yra rajono religinės daugumos atstovas; po 1 narį raštu deleguoja: Rokiškio rajono kultūros nevyriausybinės organizacijos, Rokiškio miesto vietos veiklos grupė, Rokiškio rajono vietos veiklos grupė, Rokiškio rajono bendruomenių asociacija, neformalaus švietimo įstaigos, jaunimo organizacijos. Tarybos nario kadencijos trukmė – 4 metai. Kadencijų skaičius nėra ribojamas.

Tarybos posėdžių klausytojais gali tapti Rokiškio rajono nuolatiniai gyventojai, besidomintys kultūros ar turizmo vystymu rajone. Klausytojai posėdžio metu gali teikti Tarybai individualias išvadas, rekomendacijas, siūlymus, pastebėjimus.

Pageidaujantis tapti klausytoju asmuo pateikia Tarybos pirmininkui laisvos formos motyvacinį laišką ir gyvenimo aprašymą (siųsti el.paštu: komunikacija@post.rokiskis.lt ). Pretendentai, kurių kandidatūroms Taryba pritarė balsų dauguma, kviečiami atvykti į artimiausią posėdį.

Daugiau informacijos apie tarybos veiklą gali suteikti tarybos sekretorė Janina Komkienė,         tel. 71345 arba 8-610-09618

Naujos sudėties Rokiškio rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo taryba ir jos veiklos nuostatai. Rokiškio rajono savivaldybės mero potvarkį galite  skaityti čia .

Kultūros ir turizmo tarybos sudėties pakeitimo potvarkis Skaityti čia

Kultūros ir turizmo tarybos sudėties pakeitimo potvarkis 2021-07-19 Nr. MV-19

Kultūros ir turizmo tarybos 2021 m. kovo 18 d. posėdžio protokolas Skaityti čia

Kultūros ir turizmo tarybos 2021 m. sausio 17 d. posėdžio protokolas Skaityti čia

Tekstas: Kultūros ir turizmo tarybos 2020 m. birželio 30 d. posėdžio protokolas. Skaityti čia.

Kultūros ir turizmo tarybos 2020 m. vasario 11 d. posėdžio protokolas. Skaityti čia.

Kultūros ir turizmo tarybos 2019 m. kovo 29 d. posėdžio protokolas. Skaityti čia.

Kultūros ir turizmo tarybos 2019m rugpjūčio 19 d. posėdžio protokolas. Skaityti čia.

Kultūros ir turizmo tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. posėdžio protokolas. Skaityti čia.