Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2020-02-27 NR-TP-2

Pavadinimas Tarybos posėdis
Numeris TP-2
Data 2020-02-27
Pirmininkas Ramūnas Godeliauskas
Sekretorius Genovaitė Gavėnienė
Būsena Įregistruota
  1. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO (Ramūnas Godeliauskas) – Įtrauktas

2. DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2021-2023 METŲ PROGRAMAI IR DALINIO JŲ FINANSAVIMO (Vilma Mečiukonienė) – Įtrauktas

3. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2020 METAMS PATVIRTINIMO (Reda Dūdienė) – Įtrauktas

4. DĖL LEIDIMO REFINANSUOTI PASKOLAS (Reda Dūdienė) – Įtrauktas

5. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Darutis Krivas) – Įtrauktas

6. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO (Darutis Krivas) – Įtrauktas

7. DĖL 2019 METŲ KAIMO PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO (Dalia Lužienė – Malijonienė) –  Įtrauktas

8. DĖL ROKIŠKIO RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO KOREGAVIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ (Ingrida Trumpaitė) – Įtrauktas

9. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO NR. TS-9.194 „DĖL ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO ROKIŠKIO RAJONO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO” PROGRAMOS PRIEDO PAPILDYMO (Kristina Gačionienė) – Įtrauktas

10. DĖL SĄJŪDŽIO PAVADINIMO SUTEIKIMO AIKŠTEI, ESANČIAI RESPUBLIKOS G. 96, ROKIŠKIO M. (Algis Kazulėnas) – Įtrauktas

11. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-180 “DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTOS BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO“ DALINIO PAKEITIMO (Rita Baltakienė) – Įtrauktas

12. DĖL NARIO DELEGAVIMO Į ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO TARYBĄ (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

13. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Regina Strumskienė) – Įtrauktas

14. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO TS-254 „DĖL ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

15. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIORITETINIŲ RENGINIŲ SĄRAŠO SUDARYMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

16. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ROKIŠKIO R. OBELIŲ LOPŠELĮ-DARŽELĮ, PRIJUNGIANT JĮ PRIE ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

17. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ROKIŠKIO R. KAVOLIŠKIO MOKYKLĄ-DARŽELĮ, PRIJUNGIANT JĮ PRIE ROKIŠKIO MOKYKLOS-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

18. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ROKIŠKIO R. JŪŽINTŲ JUOZO OTTO ŠIRVYDO PAGRINDINĘ MOKYKLĄ, PRIJUNGIANT JĄ PRIE ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

19. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ROKIŠKIO CHOREOGRAFIJOS MOKYKLĄ (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

20. DĖL ROKIŠKIO R. PANEMUNĖLIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

21. DĖL ROKIŠKIO SENAMIESČIO PROGIMNAZIJOS STRUKTŪROS PERTVARKYMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

22. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) – Įtrauktas

23. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VŠĮ ROKIŠKIO RAJONO LIGONINEI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTĮ (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) – Įtrauktas

24. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JUODUPĖS KOMUNALINIO ŪKIO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIŲ (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) – Įtrauktas

25. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-165 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS PATVIRTINIMO‘‘ DALINIO PAKEITIMO (Vitalis Giedrikas) – Įtrauktas

26. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-164 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS PATVIRTINIMO‘‘ DALINIO PAKEITIMO (Vitalis Giedrikas) – Įtrauktas

27. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-163 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS PATVIRTINIMO‘‘ DALINIO PAKEITIMO (Vitalis Giedrikas) – Įtrauktas

28. DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ J (Daiva Jasiūnienė) – Įtrauktas

29. DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTO “ROKIŠKIO R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO SPORTO BAZĖS PLĖTRA” PARAIŠKĄ IR DALINIO JO FINANSAVIMO (Andrius Burnickas) – Įtrauktas