Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2018-10-26 NR-TP-10

Pavadinimas Tarybos posėdis
Numeris TP-10
Data 2018-10-26
Pirmininkas Antanas Vagonis
Sekretorius Genovaitė Gavėnienė
Būsena Baigta
  1. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO (Antanas Vagonis) – Įtrauktas

2. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. TS-118 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO (Antanas Vagonis) – Įtrauktas

3. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO (Nataša Aleksiejeva) – Įtrauktas

4. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. TS-58 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS VERTINIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Nataša Aleksiejeva) – Įtrauktas

5. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 5 D. SPRENDIMO NR. TS-39 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS PROGRAMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Nataša Aleksiejeva) – Įtrauktas

6. DĖL ROKIŠKIO BASEINO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO (Vitalijus Jocys) – Įtrauktas

7. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 5 D. SPRENDIMO NR. TS-35 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2018 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO (Reda Dūdienė) – Įtrauktas

8. DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO (Ingrida Trumpaitė) – Įtrauktas

9. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PROGRAMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Vytautas Vilys) – Įtrauktas

10. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. TS-42 ,,DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PROGRAMOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Vytautas Vilys) – Įtrauktas

11. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-199 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Ernesta Jančienė) – Įtrauktas

12. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-175 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR SOCIALINIŲ BŪSTŲ NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Ernesta Jančienė) – Įtrauktas

13. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI PATALPAS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU (Violeta Bieliūnaitė–Vanagienė) – Įtrauktas

14. DĖL NEPANAUDOTŲ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI PANAUDOJIMO KITOMS SOCIALINĖS APSAUGOS SRITIMS FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Vitalis Giedrikas) – Įtrauktas

15. DĖL KANDIDATO SIŪLYMO Į PANEVĖŽIO TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS TAIKINIMO KOMISIJĄ (Vitalis Giedrikas) – Įtrauktas

16. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-195 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Zita Čaplikienė) – Įtrauktas

17. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-205 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARYBOS SUDARYMO, JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO‘‘ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Zita Čaplikienė) – Įtrauktas

18. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-13.221 „DĖL TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGAI VEIKLAI ATLIKTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO‘‘ NETEKUSIU GALIOS (Zita Čaplikienė) – Įtrauktas

19. DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Zita Čaplikienė) – Įtrauktas

20. DĖL NERŪKYMO ZONŲ ROKIŠKIO MIESTE NUSTATYMO (Dalia Zibolienė) – Įtrauktas

21. DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

22. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO (Regina Strumskienė) – Įtrauktas

23. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO (Regina Strumskienė) – Įtrauktas

24. INFORMACIJA APIE BENDRUOMENĖS „VELYKALNIS“ PROJEKTO „100-MEČIO KARTOS“ ĮGYVENDINIMĄ VELYKALNIO BENDRUOMENĖS PARKE (Stasys Mekšėnas) – Įtrauktas

25. SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI IR PASISAKYMAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ PASISAKYMAI – Įtrauktas