Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2018-12-21 NR-TP-12

Pavadinimas Tarybos posėdis
Numeris TP-12
Data 2018-12-21
Pirmininkas Antanas Vagonis
Sekretorius Genovaitė Gavėnienė
Būsena Baigta
  1. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO (Antanas Vagonis) – Įtrauktas

2. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 METŲ I PUSMEČIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Antanas Vagonis) – Įtrauktas

3. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 5 D. SPRENDIMO NR. TS-35 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2018 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO (Reda Dūdienė) – Įtrauktas

4. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE NUSTATYMO (Reda Dūdienė) – Įtrauktas

5. DĖL CENTRALIZUOTAI TIEKIAMŲ ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ DEDAMŲJŲ NUSTATYMO AKCINEI BENDROVEI „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS (Dovilė Pučinskienė) – Įtrauktas

6. DĖL CENTRALIZUOTAI TIEKIAMŲ ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ NUSTATYMO (Dovilė Pučinskienė) – Įtrauktas

7. DĖL ROKIŠKIO RAJONO STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO (Gražina Švanienė) – Įtrauktas

8. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-73 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS 2018–2019 MOKSLO METAMS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE“ DALINIO PAKEITIMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

9. DĖL TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRUI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

10. DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO MIESTO TERITORIJOS ADMINISTRACINĖS RIBOS KEITIMO PLANUI (Ingrida Trumpaitė) – Įtrauktas

11. DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ROKIŠKIO MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE SCHEMŲ PATVIRTINIMO (Ingrida Trumpaitė) – Įtrauktas

12. DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE SCHEMŲ PATVIRTINIMO (Ingrida Trumpaitė) – Įtrauktas

13. DĖL ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Jolanta Paukštienė) – įtrauktas

14. DĖL ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Gediminas Kriovė) – Įtrauktas

15. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Augustinas Blažys) – Įtraukta

16. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ IR TAKŲ STATYBOS, REKONSTRUKCIJOS AR REMONTO 2019-2021 M. PRIORITETINIO SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Augustinas Blažys) – Įtrauktas

17. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO (Daiva Jasiūnienė) – Įtrauktas

18. DĖL PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTO IR KADENCIJOS ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIEREI DANGUOLEI NAMAJŪNIENEI NUSTATYMO (Daiva Jasiūnienė) – Įtrauktas

19. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO (Daiva Jasiūnienė) – Įtrauktas

20. DĖL PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTOREI NATAŠAI ALEKSIEJEVAI NUSTATYMO (Daiva Jasiūnienė) – Įtrauktas

21. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO (Daiva Jasiūnienė) – Įtrauktas

22. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-199 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Ernesta Jančienė) – Įtrauktas

23. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IŠNUOMAVIMO (Ernesta Jančienė) – Įtrauktas

24. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR TAIKOMŲ LENGVATŲ 2019 M. PATVIRTINIMO (Violeta Bieliūnaitė–Vanagienė) – Įtrauktas

25. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS PANAUDOS PAGRINDAIS (Violeta Bieliūnaitė–Vanagienė) – įtrauktas

26. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIAS NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU (Violeta Bieliūnaitė–Vanagienė) – Įtrauktas

27. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS POLITIKOS PATVIRTINIMO (Violeta Bieliūnaitė–Vanagienė) – Įtrauktas

28. DĖL DRAUDIMO PREKIAUTI ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS ROKIŠKIO BASEINE, ESANČIAME TAIKOS G. 21A, ROKIŠKIO MIESTE (Violeta Bieliūnaitė–Vanagienė) – Įtrauktas

29. DĖL ROKIŠKIS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-102 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Regina Strumskienė) – Įtrauktas

30. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO PARDAVIMO (Ernesta Jančienė) – Įtrauktas

31. DĖL PRITARIMO NUTRAUKTI AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS“ IR AKCINĖS BENDROVĖS ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIO REORGANIZAVIMO PROCEDŪRAS (Violeta Bieliūnaitė–Vanagienė) – Įtrauktas

32. INFORMACIJA APIE VYRIAUSYBĖS ATSTOVO PANEVĖŽIO APSKRITYJE TARNYBOS REIKALAVIMĄ „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMO 32 STRAIPSNIO 7 DALIES 2 PUNKTO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO“ (Antanas Vagonis) – Įtrauktas

33. SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI IR PASISAKYMAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ PASISAKYMAI – Įtrauktas