Sena svetainė
Paraiškos finansavimui

Tarybos posėdis 2019-04-26 NR-TP-5

Pavadinimas Tarybos posėdis
Numeris TP-5
Data 2019-04-26
Pirmininkas Ramūnas Godeliauskas
Sekretorius Genovaitė Gavėnienė
Būsena Įregistruota

Darbotvarkės klausimai

  1. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO (Ramūnas Godeliauskas) – Įtrauktas

2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO (Ramūnas Godeliauskas) – Įtrauktas

3. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO (Ramūnas Godeliauskas) – Įtrauktas

4. DĖL BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO (Ramūnas Godeliauskas) – Įtrauktas

5. DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ (Ramūnas Godeliauskas) – Įtrauktas

6. DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Agnė Šapokaitė) –  Įtrauktas

7. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Agnė Šapokaitė) –  Įtrauktas

8. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATSKAITOS PATVIRTINIMO (Agnė Šapokaitė) –  Įtrauktas

9. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO (Agnė Šapokaitė) –  Įtrauktas

10. DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Jolanta Paukštienė) –  Įtrauktas

11. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Saulius Jasiulevičius) – Įtrauktas

12. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖS DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Ramunė Markevičienė) –  Įtrauktas

13. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Robertas Baltrūnas) –  Įtrauktas

14. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2019 METŲ SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO (Vitalis Giedrikas) –  Įtrauktas

15.DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS IR KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO NUSTATYMO (Vitalis Giedrikas) –  Įtrauktas

16. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO (Zita Čaplikienė) –  Įtrauktas

17. DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS“ 2018 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITAI (Vingaudas Šarmaitis) –  Įtrauktas

18. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO VANDENYS“ 2018 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITAI (Leonas Butėnas) –  Įtrauktas

19. DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIO 2018 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITAI (Vladas Janulis) –  Įtrauktas

20. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JUODUPĖS KOMUNALINIO ŪKIO 2018 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITAI (Rimantas Kirstukas) – Įtrauktas

21. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“ 2018 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITAI (Virginijus Matulka) –  Įtrauktas

22. DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTO PARAIŠKĄ IR DALINIO JO FINANSAVIMO (Vilma Mečiukonienė) –  Įtrauktas

23. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS PANAUDOS PAGRINDAIS (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) – Įtrauktas

24. DĖL PRITARIMO PADENGTI UAB „ROKIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“ NUOSTOLIUS, PATIRTUS VYKDANT KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ ĮSIPAREIGOJIMUS (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) –  Įtrauktas

25. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JUODUPĖS KOMUNALINIO ŪKIO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIŲ (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) –  Įtrauktas

26. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-172“DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” DALINIO PAKEITIMO (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) –  Įtrauktas

27. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ  (Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė) –  Įtrauktas

28. DĖL SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PALAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO (Dovilė Pučinskienė) –  Įtrauktas

29. DĖL KOMPENSACIJŲ SKYRIMO NUTRAUKUS ŠILUMOS TIEKIMĄ (DUOMENYS NESKELBIAMI) PATALPOMS (Dovilė Pučinskienė) –  Įtrauktas

30. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. TS-16 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2019 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO (Reda Dūdienė) –  Įtrauktas

31. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ IR TAKŲ STATYBOS, REKONSTRUKCIJOS AR REMONTO 2019-2021 M. PRIORITETINIO SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Augustinas Blažys) –  Įtrauktas

32. DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ IR VIDAUS KELIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ INVENTORIZAVIMO 2019 METAIS OBJE (Augustinas Blažys) –  Įtrauktas

33. DĖL ROKIŠKIO R. PANDĖLIO GIMNAZIJOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

34. DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2019 METŲ LIEPOS IR RUGPJŪČIO MĖNESIAIS (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

35. DĖL APMOKĖJIMO UŽ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

36. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR GAUNAMŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

37. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (Aurimas Laužadis) – Įtrauktas

38. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Rūta Dilienė) – Įtrauktas

39. DĖL ATSTOVŲ Į PANEVĖŽIO REGIONO PLĖTROS TARYBĄ DELEGAVIMO (Jurgita Blaževičiūtė) – Įtrauktas

40. DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS IR DALINIO JŲ FINANSAVIMO (Jurgita Blaževičiūtė) –  Įtrauktas

41. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PRIPAŽINIMO BŪTINU VISUOMENĖS POREIKIAMS, JO ĮTRAUKIMO Į NEPRIVATIZUOTINŲ SKLYPŲ SĄRAŠĄ (Aldona Žėkienė) – Įtrauktas

42. DĖL PAVADINIMO OBELIŲ SENIŪNIJOS STREPEIKIŲ KAIMO GATVEI SUTEIKIMO (Aldona Žėkienė) – Įtrauktas

43. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO PROGRAMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Vytautas Vilys) – Įtrauktas

44. DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-175 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR SOCIALINIŲ BŪSTŲ NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Ernesta Jančienė) – Įtrauktas